Aktuality

30.08.   Kolega Tomáš Svatoň dnes úspěšně obhájil disertační práci s názvem "Mixed methods in problems of finite elasticity with large distortions". Blahopřejeme.

2011

01.07.   Naše kolegyně Hana Kopincová dnes úspěšně obhájila disertační práci s názvem Adaptivní metody konečných objemů pro zákony zachování mechaniky tekutin. Blahopřejeme.

2009

18.12.   16. ročník soutěže o cenu prof. Babušky
Diplomová práce Ing. Milana Hanuše získala 2. místo v 16. ročníku soutěže o cenu prof. Babušky. Gratulujeme.
29.10.   Kolega Jiří Egermaier dnes úspěšně obhájil disertační práci s názvem Adaptivní metody konečných objemů pro zákony zachování mechaniky tekutin (autoreferát). Blahopřejeme.
22.10.   Na včerejším zasedání Vědecké rady FAV úspěšně obhájili své habilitační práce kolegové Marek Brandner a Josef Daněk. Gratulujeme.
08.10.   Stejně jako v předchozích letech bude probíhat série pracovních seminářů Oddělení numerických metod, a to vždy ve středu od 13:00. První ze série seminářů přednese Petr Vaněk dne 4.11.2009 v UL-610 na téma, kterému se v minulosti věnoval, tj. metoda multigridu.
15.05.   V rámci akce Scientific Computing Day na Hochschule München přestavil kolega Pospíšil nově akreditovaný obor Matematické výpočty a modelování a prezentoval činnost naší katedry a fakulty. Prezentace je k dispozici zde.
08.03.   Kolega Jakub Slovan dnes úspěšně obhájil disertační práci s názvem "Stefanova úloha s kinetickou podmínkou na pohyblivé hranici" ( autoreferát , disertační práce).

2008

17.12.   15. ročník soutěže o cenu prof. Babušky
Diplomová práce Hany Kutákové získala 2. místo v 15. ročníku soutěže http://www.csm.cz/content/files/laureati-babuskovy-ceny.doc">o cenu prof. Babušky.
16.10.   Absolventka oboru Matematické inženýrství Hana Kutáková získala ocenění v 6. ročníku soutěže Cena Emila Škody o nejlepší diplomovou práci, kterou každoročně vypisuje společnost ŠKODA HOLDING a.s. Nejen, že byla mezi oceněnými jedinou ženou, ale její diplomová práce s názvem Metoda mortarových konečných prvků pro lineární eliptické problémy ve 2D uspěla v konkurenci ryze prakticky zaměřených prací zejména z oblasti elektro a strojního inženýrství. Rozhovor s úspěšnou absolventkou přináší dnešní MF Dnes .
Gratulujeme.
26.08.   Oddělení numerické matematiky od srpna posílil kolega Petr Tichý. V zimním semestru bude vyučovat předmět Numerická analýza.
10.04.   Dnes náš kolega Kahramon Jumayev úspěšně obhájil svou disertační práci na téma Numerical Simulations of Long Water-Wave Over a Free Surface Riemann Solvers a získal tím titul Ph.D. Na jeho prezentaci a autoreferát se můžete podívat zde.
30.01.   Ve dnech od 30.1. do 13.2. se naši kolegové Josef daněk, Miroslav Lávička a Jan Pospíšil účastnili v rámci projektu Leonardo stáze na Warwick Mathematics Institute ve Velké Británii. Získané zkušenosti budou využity mimo jiné při tvorbě nových studijních programů vyučovaných v anglickém jazyce.

2007

26.11.   Hledáme studenta pro spolupráci na projektu zaměřeného na numerické simulace v oblasti hydrologie. Výstupy z práce na projektu mohou být využity v rámci předmětu typu projekt. Je možné také na danou tématiku zaměřit bakalářskou nebo diplomovou práci. Kontakt: Marek Brandner, brandner@kma.zcu.cz.
07.11.   Byly spuštěny webové stránky oddělení numeriky num.kma.zcu.cz . Na vylepšování a doplňování se neustále pracuje.
06.11.   Všichni Numerici katedry spojte se.
Ve dnech 7.11. a 8.11.2007, od 10:00-14:00 se konají volby do AS FAV a AS ZČU. Do AS FAV i do AS ZČU kandidují Ing. Marek Brandner, Ph.D. a Ing. Josef Daněk, Ph.D.. Přijďte a podpořte naše kandidáty, kteří se hrdě a odhodlaně pouštějí do boje za vaše práva a ideály.
Budoucnost leží ve vašich rukách, které samozřejmě v pravou dobu a na pravém místě budou pevně držet volební lístek s kroužky u těch správných osob(nápověda viz věta výše).
19.02.   Televize NOVA ve své reportáži informovala o práci našich dvou kolegů Marka Brandnera, Jiřího Egermaiera a kolegyně Hanky Kopincové. Bohužel jejich jména a zmínka o KMA byly součástí souhrného označení "20 odborníků vytvořilo systém, který umí předpovídat povodně". Na jedné straně nás to může mrzet, na straně druhé jestli udělali numerickou chybu a na jaře říčka Stonávka ukáže co umí, tak ... :))

divergence