Kontakt

Oddělení numeriky katedry matematiky

Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni
Univerzitní 8
306 14 Plzeň

http://num.kma.zcu.cz
++420 377 632 611

danek@kma.zcu.cz

divergence