Pracovníci

vedoucí oddělení :Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.kma
členové :Doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D.numkma
Doc. Ing. Josef Daněk, Ph.D.numkma
Ing. Jiří Egermaier, Ph.D. numkma
Ing. Hana Kopincová, Ph.D. numkma
Ing. Jan Nejedlý numkma
Ing. Tomáš Svatoň, Ph.D. numkma
RNDr. Petr Tichý, Ph.D.numkma
Ing. Petr Vaněk, Ph.D.numkma
doktorandi: Ing. Milan Hanuš numkma
Ing. Martina Smitková numkma
Mgr. Zbyněk Vastl numkma
divergence